Wat doet Psilocybine

Foto door Pedro Lastra
Foto door Pedro Lastra

Inleiding

Sinds het begin van de mensheid worden overal ter wereld planten gebruikt voor fysieke, emotionele en spirituele heling en groei, de ‘teacher planten’. We kennen onder andere Ayahuasca uit de oerwouden, San Pedro uit de woestijn en paddenstoelen uit de noordelijke landen waaronder Nederland. Daarnaast zijn er diverse door de mens geproduceerde stoffen die erg lijken op de werkzame stoffen in deze planten. We noemen deze psychedelica of hallucinogenen. Elk heeft een eigen karakter.

Veel van deze zijn in veel landen verboden gemaakt, In Nederland zijn een aantal planten legaal. Waaronder dus ook de door ons gebruikte planten (en paddenstoelen). De meeste hiervan zijn in Nederland gewoon in de smartshop te koop.

Je kunt de vraag: “Wat doet psilocybine?” vanuit verschillende perspectieven benaderen: fysiek, emotioneel en spiritueel. Elke benadering geeft andere inzichten, en volgens ons is er veel overlap.

FysiekEmotioneelSpiritueel
Hoe werkt het stofje psilocybine in het lichaam?Hoe werkt de truffel op onze gemoedstoestand.Transformatieve processen…